متولد ۱۳۱۵ اصفهان

در سال ۱۳۳۲ وارد هنرستان هنرهای زیبای اصفهان شد و پس از گذراندن دوره ۶ ساله در رشته ی نقاشی طبیعت زیر نظر اساتید:عیسی بهادری ،آقای معیری وعباسعلی پور صفابه عنوان دبیر هنر به استخدام آموزش وپرورش در آمد وتا سال ۱۳۶۹در هنرستان ها ،دبیرستانها ودانشسرای تربیت معلم به تربیت هنرجو مشغول بود در سال ۱۹۷۰میلادی به انگلستان سفر کرد و پس گذراندن دوره ۲ ساله آموزش نقاشی آبرنگ در کینز کالج لندن وتولید آثار هنری وبرگزاری نمایشگاه به ایران بازگشت نامبرده هم اکنون در کارگاه نقاشی شخصی به تولید آثار هنری مشغول می باشد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست