متولد۱۳۲۷ یزد

تحصیلات هنری خود را زیر نظر اساتید:تاجمیر ریاحی وعباسعـلی پورصفا در رششته ی نقاشی گذراند  در سال ۱۳۴۶ موفق به دریافت دیپلم از هنرستان هنرهای زیبا ی اصفهان گردید و از سال ۱۳۵۵تا ۱۳۷۳ به عنوان کارشناس با سازمان صنایع دستیایران همکاری داشت .

نامبرده ۲۷ سال سابقه طراحی پسترهای سینمایی دارد وبا سابقه ی ۴۵سال کار هنر نقاشی نمایشگاههای انفرادی متعددی در شهر یزد ،اصفهان ،تهران، کیش کشور ارمنستان برگذار نموده است از سال ۶۸ تا کنون در کارگاه آموزشی شخصی مشغول آموزش وتربیت هنرجو می باشد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست