اینجانب جعفرفتاحي متولد۱۳۳۱ دراصفهان مدت ۵۰ سال است كه دررشته
نگارگری وآبرنگ فعالیت دارم.شروع كار من از نوجواني ازطریق
استادوشاگردي بوده و درابتدا براي فراگیري این هنر نزداستاد عباسي و سپس از
محضراستاد سیاوش كاوش بهره گرفتم.
تاكنون تابلوهاي بسیاري درزمینه هاي مختلف ازجمله نگارگری, آبرنگ ,
نقاشی سنتی و … ساخته ام.درهمین زمینه شاگردان زیادی را نیز تعلیم داده ودر
نمایشگاههای بسیاری درداخل وخارج از كشور شركت نموده ام.
به برخی از نمایشگاههاو فعالیتها كه درآنها حضور فعال داشته میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
● نمایشگاه آثاربرگزیده هنري درشهرهاي اصفهان,تهران,شیراز و تبریزو … توسط سازمان صنایع دستی
● نمایشگاه آثاربرگزیده كشورهاي آسیاواقیانوسیه (۷۲ تهران)
● نمایشگاه بهترین آثاركشورهاي اسلامي درپاكستان (۱۹۹۳م)
● نمایشگاه آثار برگزیده نگارگري كاخ نیاوران تهران (۷۸(
● هنرمند نمونه کشور (تهران ۸۰(
● نمایشگاه درشهر فرایبورگ آلمان (۲۰۰۱م)
● نمایشگاه در شهر دوشنبه تاجیکستان (۲۰۰۵م)
● نمایشگاه آثارنخبگان وهنرمندان در موزه هنرهاي معاصراصفهان
● نمایش آثار نگارگری بمناسبت اجلاس سران اوپک ( چهلستون ۸۳(
● داوری بخش نگارگری همایش سیره نبوی ( موزه هنرهای معاصر )
● انتخاب دو اثر جهت ورود به موزه صنایع دستی( تهران-ولنجک )
● شرکت در پنجمین” ششمین” هفتمین وهشتمین دوسالانه نگارگري ایراني (فرهنگسرای نیاوران- موزه
هنرهای معاصر تهران واصفهان )
● شرکت در نمایشگاه قران مجید (اصفهان ۸۴ و۸۷( و(تهران ۸۹و۹۰(
● سومین و چهارمین جشنواره بین المللی فجر ( تهران ۹۰و۸۹(
● نمایشگاه آثاربرگزیده در ترکمنستان (۲۰۱۳م)
● تدریس نگارگری در دانشگاه
● عضو انجمن موزه داران اصفهان
جوایز
رتبه برتر نگارگری و اخذ دیپلم افتخار و تندیس هشتمین دوسالانه ملی نگارگري ایرانی
مورد تقدیر هیئت داوران سومین و چهارمین جشنواره بین المللی فجر در بخش نگارگری
رتبه برتر در نمایشگاه قران مجید اصفهان ۸۶
رتبه برتر در نمایشگاه قران مجید تهران ۹۰
دریافت دیپلم افتخار و تندیس از نمایشگاههای آلمان”پاکستان”تاجیکستان”ترکمنستان
دریافت دیپلم افتخار و تندیس بمناسبت تجلیل از پیشکسوتان هنر اصفهان در شورای شهر شهرداری اصفهان – خرداد
۹۱
دیپلم افتخار و تندیس بمناسبت گرامیداشت هنرمندان از خانه هنرمندان اصفهان
دیپلم افتخار و تندیس بمناسبت تجلیل از پیشکسوتان هنر در روز جهانی صنایع دستی از سوی سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی وگردشگری ۹۷

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست